220517-technohub-delft-65.jpg

Op 9 mei 2023 vond de bijeenkomst over co-eaching plaats, georganiseerd door de Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft. Een co-teacher heeft expertise van bèta-technische onderwerpen en kan een lesmodule begeleiden over zo’n onderwerp op een po- of vo-school. Het inzetten van co-teachers kan daarmee helpen het lerarentekort terug te dringen.

Rob Mudde, Vice-rector voor Onderwijs van het College van Bestuur van de TU Delft, sprak over de onderwerpen die Technohub graag via co-teaching het funderend onderwijs in wil brengen. De basis hiervoor zijn actuele onderzoekspeerpunten van de TU Delft op het gebied van Climate & Energy, Health & Care, Digital Society, en Resilient Cities & Mobility.

Daarnaast was er aandacht voor belangrijke kenmerken van co-teaching, zoals de rol van de expert van buiten, de manier waarop een school co-teaching organiseert, zelfstudiemodules die leerlingen voorbereiden op het project met de co-teacher, en de nieuwe trainingen van de Lerarenopleiding die co-teachers professioneel gaan voorbereiden op deze rol.