IMG_6364.jpg

In onze diverse groep deelnemers zitten mensen met ervaring voor de klas en mensen die heel benieuwd zijn of zij iets kunnen gaan betekenen voor het onderwijs. Een aantal van de nieuwe ervaringen, daar heeft Jacqueline de Boer zelf een aandeel in. Sommigen gaan in de vorm van huiswerkbegeleider aan de slag. Anderen beginnen in oktober officieel op een school. Jacqueline vraagt naar deze nieuwe ervaringen en of de training van vorige keer al een rol heeft gespeeld.

“Alles lukte,” zegt David die op het moment meeloopt met Technolab, “dus kom maar op!”

Orde houden is een thema waar sommigen zich zorgen om maken. In een filmpje zien we een docent aan de start van een les worstelen met zijn havo-klas. Hij komt er maar niet tussen, moet schreeuwen om boven de klas uit te komen en wordt ondertussen gestoord door laatkomers. Een senario dat sommigen herkennen. Samen analyseren we wat er beter zou kunnen. Helpt het om te straffen? Op welk punt grijp je als docent in? We bekijken daarna de escalatieladder die gebruikt wordt op de Krakeelpolderweg. Ook vertelt Jacqueline een aantal aangrijpende verhalen vanuit de praktijk waaruit blijkt dat er soms meer kan zitten achter het ongewenste gedrag van een leerling.