PlatformBetaTechniek_MariekeW_9101.jpg

Een nieuwe aanpak

Marieke Wolthoff

Senior projectleider Hybride Docenten in het Technisch Beroepsonderwijs

Onze samenleving wordt steeds technologischer met kunstmatige intelligentie, de klimaatvraagstukken waar we een oplossing voor zoeken, de energietransitie noem maar op. Jongeren opleiden in techniek en technologie is belangrijker dan ooit, maar zonder

Voor het bedrijfsleven is het hebben van voldoende technisch talent cruciaal

Marloes Michon

Voorzitter Jet-Net & TechNet, vicepresident HR Operations Benelux & Frankrijk Shell

We hebben een significant tekort aan leraren, met name in het voortgezet onderwijs, ook in het vmbo. Dat is een onderwerp waar we het in Jet-Net & TechNet verband vaak over hebben. We hebben nu een stadium bereikt om na te denken hoe we dit moeten gaan
Annick-DeZitter.jpg

Studenten een onderwijskans bieden

Annick Dezitter

Bestuurder Scholengroep LDV Leiden

Het is belangrijk dat de aantrekkelijkheid van de het leraarschap groeit. Momenteel zie je dat de belangstelling voor lerarenopleidingen terugloopt: de cijfers laten zien dat er een enorm tekort aan docenten aan komt. De uitstraling van de lerarenopleidingen
Eugenie_4.jpg

Hybride docentenschap: ervaring uit het veld

Eugenie Zwanenburg

Docent Veurs Lyceum en beleidsmedewerker Ministerie van OC&W

Toen ik 15 jaar geleden begon als docent na 10 jaar gewerkt te hebben in de chemische industrie kon ik gewoon instromen. Op dat moment was er geen docententekort. Bij biologie begint het nu te spelen. Ik merk het lerarentekort van dichtbij. Sinds 2 jaar werk

Technohub bij Techniekpact

Het initiatief van Technohub Delft blijft niet onopgemerkt. Techniekpact staat achter onze missie om het tekort aan leraren in bètavakken in het voortgezet onderwijs te verminderen en sprak hierover met onze communitymanager Renée Prins. Wil je meer weten

Je kunt niet meer zonder techniek

Doekle Terpstra

Voorzitter van Techniek Nederland

De urgentie is groot om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in het bèta-domein beter te laten verlopen. Als je kijkt naar de grote maatschappelijke vraagstukken dan kun je niet om techniek heen. Techniek speelt de komende jaren een
werkgroep-technohub-Harry-van-Alphen-1200x900.jpg

Een nieuw stramien

Harry van Alphen

Lid College van Bestuur bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)

De komende jaren zal het aantal leerlingen in in onze regio afnemen, en toch zien we bij veel vakken een docententekort aankomen. Dat probleem is niet alleen kwantitatief. Daarmee bedoel ik niet dat we kwalitatief slechte docenten aannemen, maar wel dat je