Toen ik 15 jaar geleden begon als docent na 10 jaar gewerkt te hebben in de chemische industrie kon ik gewoon instromen. Op dat moment was er geen docententekort. Bij biologie begint het nu te spelen.

Ik merk het lerarentekort van dichtbij. Sinds 2 jaar werk ik 3 dagen per week op het ministerie OCW en 2 dagen op school. Dit jaar lukt het maar niet om mij te vervangen voor de lesuren die hierdoor zijn vrijgekomen. Mijn vierde en vijfde klassen hebben inmiddels hun derde vervangend docent dit schooljaar.

Het is heel dubbel. Op maandag, dinsdag en woensdag zie ik hoe er op het ministerie bij de taskforce lerarentekort keihard gewerkt wordt om programma’s te ontwikkelen om het lerarentekort in te dammen. Op donderdag en vrijdag zie ik op mijn school dat het niet genoeg is.

Het zou helpen als er tijd, en dus geld, zou worden vrijgemaakt voor vakcoaches

Om het tekort aan te pakken zullen er meer leraren moeten worden opgeleid. Bij de docentenopleidingen vindt vanzelfsprekend een groot deel van de opleiding op de scholen plaats. Bij een universitaire opleiding gaat dit zelfs om 4 van de 5 lesdagen. Dit legt een belasting op de scholen.

Per school is het anders geregeld hoe er wordt om gegeaan met het opleiden en begeleiden van nieuwe docenten. Sommige vakcoaches krijgen er geen extra tijd voor. Het levert hen ook wel iets op: een uitbreiding van hun netwerk, contact met nieuwe collega’s en met de universiteit, maar het kost hen ook heel veel tijd. Het zou helpen als hier geoormerkt tijd, en dus geld, voor zou worden vrij gemaakt.

Er zijn simpelweg te weinig handen

Ook beginnende docenten hebben hier last van. In de eerste 5 jaar is de uitval gigantisch onder jonge mensen in het onderwijs. Dat komt door een optelsom van werkdruk, salaris, en toekomstperspectief, maar ook door een gebrek aan begeleiding. Dat is niemands schuld. Er zijn simpelweg te weinig handen. Er is niet iemand die naast je komt zitten bij een eerste oudergesprek want iedereen heeft zijn eigen ouders en leerlingen al. Er is niemand extra. Er zijn momenteel te weinig ervaren mensen om nieuwe mensen op te leiden.

Ik ben zelf een vakcoach. Mijn school is een opleidingsschool en ik heb voor het eerst geen stagiair. Ik ben hiervoor te weinig op school. Met beperkt beschikbare krachten kun je geen stagiaires begeleiden.

Een hybride docent brengt extra en nieuwe bagage mee

Met mijn beperkte aantal lesuren op school heb ik wel veel aandacht voor de leerlingen in mijn klassen. Maar om echt te participeren in de school als organisatie, als mentor, als vakcoach, als lid van werkgroepen, daarvoor ben ik te weinig op school. Een hybride docent kan een school heel veel bieden. Mijn schoolleiding kan ik nu bijvoorbeeld ondersteunen op veel beleidsmatige terreinen. Daarom is het voor een school enerzijds fijn om hybride docenten in dienst te hebben. Het brengt extra en nieuwe bagage mee. Anderzijds maak je als hybride docent, voor mijn gevoel, niet echt deel uit van de ruggengraat van de school. De belangrijkste dingen op een school gebeuren niet in lesgebonden activiteiten. Op het voortgezet onderwijs zijn onze leerlingen 12 tot 18 jaar. Zij hebben onze aandacht en begeleiding nodig.