We hebben een significant tekort aan leraren, met name in het voortgezet onderwijs, ook in het vmbo. Dat is een onderwerp waar we het in Jet-Net & TechNet verband vaak over hebben. We hebben nu een stadium bereikt om na te denken hoe we dit moeten gaan doen.

Dat betekent dat de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar moeten bekijken welke creatieve oplossingen er zijn om dit tekort aan te pakken. Het gaat zowel om het aantal leraren als om professionalisering. Dus de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen spelen ook een grote rol.

Het bedrijfsleven kan en wil helpen. Voor het bedrijfsleven is het hebben van voldoende tech-nisch talent cruciaal. En niet alleen voor de grote bedrijven, ook voor kleine ondernemingen en de toeleveranciers. Dit is een zorg die we uiteinde-lijk met zijn allen delen. Ik denk dat dit probleem alleen in samenwerking aangepakt kan worden. Ik word er heel enthousiast van nu ik zie dat zoveel partijen samenkomen om daadwerkelijk energie te steken in een oplossing.